GEOEKOLOGIA Z EKOFIZJOGRAFIĄ

Studia magisterskie kierunku geografia, specjalności geoekologia z ekofizjografią, organizowane w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ obejmują dwa główne nurty: naukowo-poznawczy, skoncentrowany na różnych aspektach geoekologii oraz utylitarny, związany m.in. z opracowaniami ekofizjograficznymi.

Powstające prace magisterskie reprezentują szerokie spektrum zagadnień i poświęcone są rozwiązywaniu różnorodnych problemów, które mogą dotyczyć: wybranych elementów struktury środowiska (np. za pośrednictwem metod waloryzacji), wybranych aspektów funkcjonowania środowiska, a także opracowaniu terytorialnych kompleksów przyrodniczych.

Pośród powstających u nas prac są takie, które zwyciężają w konkursach prac dyplomowych, a często osiągają poziom publikacyjny.

Uwaga! Od roku akademickiego 2016/17 program obejmuje nowy przedmiot Geosozologię oraz Praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin - aby mocniej jeszcze przybliżyć program kształcenia oraz studentów do realiów gospodarki i rynku pracy. Od roku akad. 2017/18 zostaje powiększony wymiar godzin większości przedmiotów (odpowiednio do 15, 30 i 42 godzin). Wejdzie on w życie od najbliższej rekrutacji w 2018 r.

 

SIATKA GODZIN  OD ROKU AKAD. 2016/2017

Więcej informacji w zakładce Program specjalności

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH (2015)

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał pan mgr Michał Górecki https://www.facebook.com/profile.php… - tegoroczny absolwent kierunku geografia specjalności geoekologia z ekofizjografią za pracę: "Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno".Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza. Link do informacji w Dzienniku Łódzkim: http://www.dzienniklodzki.pl/…/9196738,gala-nagrodzonych-w-…

 

 • XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród laureatów znalazła się pani Małgorzata Frydrych (obecnie studentka Studium Doktoranckiego WNG UŁ i asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geografii Fizycznej), która zdobyła III nagrodę (jedyną z geografii fizycznej w b.r.) za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta wygrała także konkurs wydziałowy prac magisterskich (I miejsce). Powstała w ramach specjalności Geoekologia z ekofizjografią pod kier. dra hab. Z. Rdzanego prof. UŁ.


OSIĄGNIĘCIA PUBLIKACYJNE

(2013-2014)

do pobrania

 

Specjalność 2015-2017 (I rok)

Seminarium (prowadzący: dr hab. Zbigniew Rdzany, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz): 1. Agnieszka Grabarczyk, 2. Anita Grochowalska, 3. Justyna Kamińska, 4. Ewelina Kudlińska, 5. Olga Matysiak,  6. Dominik Szychowski, 7. Marta Zabojszcz

Specjalność 2014-2016 (II rok)

Seminarium (prowadzący: dr hab. Zbigniew Rdzany, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz): 1. Paula Antczak, 2. Aneta Cieślińska, 3. Aleksandra Cyzowska, 4. Martyna Dobrowolska, 5. Rafał Fijałkowski, 6. Anna Granosik, 7. Ewelina Janczak, 8. Milena Kucharska, 9. Zuzanna Mrowińska, 10. Patrycja Nowak, 11. Kamila Stolarczyk, 12. Tomasz Suleja


_______________

 

Zagadnienia egzaminu magisterskiego w 2018 r. (dotyczą tylko specjalności Geoekologia z ekofizjografią): do pobrania

_______________________________________________________________________________________

2-letnie magisterskie studia uzupełniające w Katedrze Geografii Fizycznej

 

Kształcenie magistrów geografii jest już od 1956 r. domeną działalności dydaktycznej pracowników Katedry Geografii Fizycznej (nazwa jednostki kilkakrotnie była modyfikowana). Do tej pory mury naszej katedy opuściło 711 absolwentów z tym tytułem zawodowym. Nazwa specjalności magisterskiej i program zmieniały się kilkakrotnie. Specjalność pod nazwą GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012. Od 1 października 2012 r. jest wdrażana nowa wersja programu specjalności, w pełni zgodna z obowiązującymi obecnie krajowymi i europejskimi ramami kwalifikacji dla studiów II stopnia. W latach 2013-2015 ukończyło ją 59 absolwentów otrzymując tytuł magistra. Więcej informacji podajemy w specjalnej zakładce - vide menu oraz na plakacie w wersji do pobrania >>*.PDF.

KADRA

Komisja programowa specjalności: dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (kierownik)

Podstawowy zespół dydaktyczny: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, dr Aleksander Szmidt, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz prof. UŁ, dr Wojciech Tołoczko

______________________________________________________________________________

ABSOLWENCI SPECJALNOŚCI

W latach 2013-2016 specjalność Geoekologia z ekofizjografią ukończyło 59 osób, otrzymując tytuł zawodowy magistra geografii:

Lista absolwentów - do pobrania

Specjalność 2014-2016

 • mgr Milena Połaniecka
 • mgr Paula Antczak
 • mgr Aneta Cieślińska
 • mgr Ewelina Janczak
 • mgr Rafał Fijałkowski
 • mgr Maciej Jakub Szczypiorowski

Specjalność 2013-2015

 • mgr Wojciech Hawrot
 • mgr Natalia Magdalena Mirowska
 • mgr Małgorzata Pałka
 • mgr Michał Górecki
 • mgr Natalia Porczyk
 • mgr Klaudia Kaszycka
 • mgr Anita Matecka
 • mgr Joanna Kulisiewicz
 • mgr Katarzyna Emilia Ulanicka
 • mgr Aleksandra Dominika Piotrowska
 • mgr Magdalena Wieszczek-Fiutowska
 • mgr Tomasz Nowak
 • mgr Renata Nadrowska
 • mgr Monika Olewińska
 • mgr Adrian Antczak
 • mgr Justyna Staroń
 • mgr Joanna Tuka (Michalska)
 • mgr Agata Klepacz
 • mgr Karolina Piaskowska
 • mgr Monika Fertlińska

Specjalność 2012-2014

 

Pierwsi absolwenci specjalności Geoekologia z ekofizjografią w 2014 r.: mgr Małgorzata Frydrych, mgr Milena Grabowska i mgr Mateusz Gański (fot. M. Grabowska, 26.06.2014).

Do grona absolwentów dołączyły w wyników późniejszych egzaminów następujące osoby:

Paulina Burda, Angelina Iskrzyńska, Paulina Majchrzak, Ilona Kaszuwara, Karolina Ewa Szczypińska, Grzegorz Kazimierz Lesiak, Dorota Małgorzata Marat, Oktawia Żaneta Dąbrowska, Anna Dominika Czyżewska, Natalia Miłosława Dworzyńska, Piotr Andrzej Kowalczyk, Karolina Lidke i Paweł Królewski

Więcej informacji w zakładce "Absolwenci"

 

Specjalność 2011-2013

Pierwszymi absolwentkami specjalności Geoekologia z ekofizjografią zostały dn. 18 czerwca 2013 r : mgr Anna Mikołajczyk, mgr Justyna Olejnik i mgr Joanna Ścieszko

Na fotografii Absolwentki z panią dr Żanetą Papiernik - opiekunem naukowym wszystkich trzech prac

Do 6 grudnia 2013 r. absolwentami studiów II stopnia zostali (w kolejności uzyskiwania tytułu zawodowego magistra):

 • mgr Anna Mikołajczyk, mgr Justyna Olejnik, mgr Joanna Ścieszko, mgr Klaudia Kapuścińska, mgr Daria Łopatyńska, mgr Dawid Małgorzaciak, mgr Katarzyna Tarnawska, mgr Agata Trybuła, mgr Marta Anna Wójciak, mgr Karina Tryka, mgr Łukasz Szubert, mgr Joanna Kubiak, mgr Karolina Magdalena Strojkowska, mgr Tomasz Kozłowski, mgr Anna Karolina Mizerska, mgr Małgorzata Brzozowska

Wykaz prac magisterskich do pobrania: >>*.pdf

Więcej informacji o sukcesach naszych absolwentów umieszczono w zakladce "Absolwenci", zaś więcej o dydaktyce i innych sferach działalności Katedry Geografii Fizycznej UŁ Internauta znajdzie pod adresem:

logo KGF

 

oraz na Facebooku: Katedra Geografii Fizycznej UŁ