Menu:

string(78) "Smarty error: unable to read resource: "module_db_tpl:MenuManager;andreasmenu""
May 23, 2012
Kategoria: General
Napisał: zrdzany
Ćwiczenia terenowe w 2012 r. - Budy Grabskie
Apr 27, 2012
Kategoria: General
Napisał: zrdzany
Najbliższe seminarium...
Mar 16, 2012
Kategoria: General
Napisał: zrdzany

Uwaga - przedmioty fakultatywne!

 


string(59) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:side""

Strona główna

 

 

GEOEKOLOGIA Z EKOFIZJOGRAFIĄ

Studia magisterskie kierunku geografia, specjalności geoekologia z ekofizjografią, organizowane w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ obejmują dwa główne nurty: naukowo-poznawczy, skoncentrowany na różnych aspektach geoekologii oraz utylitarny, związany m.in. z opracowaniami ekofizjograficznymi.

Powstające prace magisterskie reprezentują szerokie spektrum zagadnień i poświęcone są rozwiązywaniu różnorodnych problemów, które mogą dotyczyć: wybranych elementów struktury środowiska (np. za pośrednictwem metod waloryzacji), wybranych aspektów funkcjonowania środowiska, a także opracowaniu terytorialnych kompleksów przyrodniczych.

Pośród powstających u nas prac są takie, które zwyciężają w konkursach prac dyplomowych, a często osiągają poziom publikacyjny.

Kształcenie magistrów geografii jest już od 1956 r. domeną działalności dydaktycznej pracowników Katedry Geografii Fizycznej (nazwa jednostki kilkakrotnie była modyfikowana). Do tej pory mury naszej katedy opuściło 726 absolwentów z tym tytułem zawodowym. Nazwa specjalności magisterskiej i program zmieniały się kilkakrotnie. Specjalność pod nazwą GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012. W latach 2013-2018 naszą specjalność ukończyło 74 absolwentów otrzymując tytuł magistra. Od 1 października 2018 r. wdrażana jest nowa wersja programu specjalności. Więcej informacji podajemy w specjalnej zakładce - vide menu oraz na plakacie w wersji do pobrania >>*.PDF.

KADRA

Komisja programowa specjalności: dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (kierownik)

Podstawowy zespół dydaktyczny: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, dr Aleksander Szmidt, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz prof. UŁ, dr Wojciech Tołoczko

______________________________________________________________________________


WYBRANE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH (2015)

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał pan mgr Michał Górecki https://www.facebook.com/profile.php… - tegoroczny absolwent kierunku geografia specjalności geoekologia z ekofizjografią za pracę: "Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno".Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza. Link do informacji w Dzienniku Łódzkim: http://www.dzienniklodzki.pl/…/9196738,gala-nagrodzonych-w-…

 

  • XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród laureatów znalazła się pani Małgorzata Frydrych (obecnie studentka Studium Doktoranckiego WNG UŁ i asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geografii Fizycznej), która zdobyła III nagrodę (jedyną z geografii fizycznej w b.r.) za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta wygrała także konkurs wydziałowy prac magisterskich (I miejsce). Powstała w ramach specjalności Geoekologia z ekofizjografią pod kier. dra hab. Z. Rdzanego prof. UŁ.

 

OSIĄGNIĘCIA PUBLIKACYJNE

(2013-2014)

do pobrania


Więcej informacji o sukcesach naszych absolwentów umieszczono w zakladce "Absolwenci", zaś więcej o dydaktyce i innych sferach działalności Katedry Geografii Fizycznej UŁ Internauta znajdzie pod adresem:

logo KGF

 

oraz na Facebooku: Katedra Geografii Fizycznej UŁ