GEOEKOLOGIA Z EKOFIZJOGRAFIĄ

Studia magisterskie kierunku geografia, specjalności geoekologia z ekofizjografią, organizowane w Katedrze Geografii Fizycznej UŁ obejmują dwa główne nurty: naukowo-poznawczy, skoncentrowany na różnych aspektach geoekologii oraz utylitarny, związany m.in. z opracowaniami ekofizjograficznymi.

Powstające prace magisterskie reprezentują szerokie spektrum zagadnień i poświęcone są rozwiązywaniu różnorodnych problemów, które mogą dotyczyć: wybranych elementów struktury środowiska (np. za pośrednictwem metod waloryzacji), wybranych aspektów funkcjonowania środowiska, a także opracowaniu terytorialnych kompleksów przyrodniczych.

Pośród powstających u nas prac są takie, które zwyciężają w konkursach prac dyplomowych, a często osiągają poziom publikacyjny.

Uwaga! Program w obecnej postaci obejmuje m.in. geosozologię oraz praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin - aby mocniej jeszcze przybliżyć program kształcenia oraz studentów do realiów gospodarki i rynku pracy. Od roku akad. 2018/19 został powiększony wymiar godzin większości przedmiotów (odpowiednio do 15, 30 i 45 godzin).

 

SIATKA GODZIN  OD ROKU AKAD. 2018/2019

Więcej informacji w zakładce Program specjalności

_______________________________________________________________________________________

 

Kształcenie magistrów geografii jest już od 1956 r. domeną działalności dydaktycznej pracowników Katedry Geografii Fizycznej (nazwa jednostki kilkakrotnie była modyfikowana). Do tej pory mury naszej katedy opuściło 726 absolwentów z tym tytułem zawodowym. Nazwa specjalności magisterskiej i program zmieniały się kilkakrotnie. Specjalność pod nazwą GEOEKOLOGIA z EKOFIZJOGRAFIĄ funkcjonuje od roku akademickiego 2011/2012. W latach 2013-2018 naszą specjalność ukończyło 74 absolwentów otrzymując tytuł magistra. Od 1 października 2018 r. wdrażana jest nowa wersja programu specjalności. Więcej informacji podajemy w specjalnej zakładce - vide menu oraz na plakacie w wersji do pobrania >>*.PDF.

KADRA

Komisja programowa specjalności: dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (kierownik)

Podstawowy zespół dydaktyczny: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, mgr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska, dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, dr Aleksander Szmidt, dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz prof. UŁ, dr Wojciech Tołoczko

______________________________________________________________________________


WYBRANE OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH (2015)

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nagrodził laureatów konkursów ekologicznych z 2015 roku. W II edycji konkursu "Ekologiczny magister" nagrodę otrzymał pan mgr Michał Górecki https://www.facebook.com/profile.php… - tegoroczny absolwent kierunku geografia specjalności geoekologia z ekofizjografią za pracę: "Chlorki jako wskaźnik geogenicznego zasolenia wód powierzchniowych i gruntowych na obszarze wysadu solnego Rogóźno".Praca powstała pod kierunkiem dr. Macieja Ziułkiewicza. Link do informacji w Dzienniku Łódzkim: http://www.dzienniklodzki.pl/…/9196738,gala-nagrodzonych-w-…

 

  • XXXI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego wśród laureatów znalazła się pani Małgorzata Frydrych (obecnie studentka Studium Doktoranckiego WNG UŁ i asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geografii Fizycznej), która zdobyła III nagrodę (jedyną z geografii fizycznej w b.r.) za pracę Rekonstrukcja zdarzeń zapisanych w osadach wybrzeża klifowego zbiornika Jeziorsko. Praca ta wygrała także konkurs wydziałowy prac magisterskich (I miejsce). Powstała w ramach specjalności Geoekologia z ekofizjografią pod kier. dra hab. Z. Rdzanego prof. UŁ.

 

OSIĄGNIĘCIA PUBLIKACYJNE

(2013-2014)

do pobrania


Więcej informacji o sukcesach naszych absolwentów umieszczono w zakladce "Absolwenci", zaś więcej o dydaktyce i innych sferach działalności Katedry Geografii Fizycznej UŁ Internauta znajdzie pod adresem:

logo KGF

 

oraz na Facebooku: Katedra Geografii Fizycznej UŁ